اعتبارات آبیاری تحت فشار - اعتبارات آبیاری تحت فشار | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي

 

 تفاهم‌نامه اعطای کمک سهم بلاعوض دولت به طرح های سامانه های نوین آبیاری از محل اعتبارات قانون بودجه سال 1399 با عاملیت شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی به مبلغ 341.200 میلیون ریال فی مابین سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی  و صندوق منعقد گردید.