اهداف صندوق | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي
 • بخشی از اهداف صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی
 • خود باوری کشاورزان گامی نو در بخش کشاورزی استان
 • پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد 4 درصد
 • مشارکت فعالانه کشاورزان(تشکل های بخش) در تامین مالی خود
 • تجمیع ، مدیریت و تخصیص بهینه منابع مالی تولید کنندگان بخش کشاورزان
 • تشکیل و اداره صندوق توسط خود کشاورزان
 • ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
 • تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
 • انجام وظایف تصدیگری و خدمات اجرایی بخش کشاورزی
 • تضمین متقاضیان سرمایه گذاری برای دریافت اعتبار از بانک ها و سایر موسسات داخلی
 • دریافت کمک های مالی، اعتباری  و هرگونه تسهیلات از دولت، بانک ها و سایر شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی
 • حمایت از تولید کنندگان و فعالان بخش کشاورزی خراسان شمالی در مواجهه با موقعیت های بحرانی
 • جذب مستمر منابع مالی تولیدکنندگان به منظور افزایش سرمایه
 • تأمین نقدینگی جهت ایجاد بازارهای عرضه مستقیم تولیدات نهایی به منظور ایجاد ثبات قیمت ها و تنظیم بازار
 • تأمین نقدینگی به منظور تجهیز و نوسازی واحد های تولیدی به منظور افزایش بهره وری
 • بازاریابی به منظور عرضه محصولات در بازار های هدف (داخلی و خارجی)
 • مشارکت در تهیه و اجرای طرح های تحقیقاتی مرتبط با حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی استان خراسان شمالی