ارتباط با صندوق | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي

آدرس: بجنورد – خیابان  17 شهریور جنوبی -  کوچه 17شهریور 1( قدس) پلاک 5– صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی
                   کدپستی : 9413614849           تلفکس:32261646-32261645-058

  E-mail: sfda@nkj.ir