اخبار فوری | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي

 


با سلام،به اطلاع کلیه سهامداران محترم صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي خراسان شمالي مي‌رساند، تشکلهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند جهت تسویه بدهی شرکت اقدام نموده در غیر اینصورت سامانه ثبت شرکت‌ها از ثبت هر گونه اطلاعات شامل صورت جلسات مجامع شرکت‌ها و یا صندوق‌هایی که هر یک از اعضاء و یا مدیر عامل و یا اعضای هیئت مدیره آنها دارای بدهی مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باشد تا زمان تسویه بدهی خودداری می‌نماید.