ضرورت بروز رسانی سرمایه و اطلاعات تشکل های سهامدار صندوق - ضرورت بروز رسانی سرمایه و اطلاعات تشکل های سهامدار صندوق | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي
ضرورت بروز رسانی سرمایه و اطلاعات سهامداران

 

بسمه تعالی

 با احترام به اطلاع سهامداران محترم صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی می رساند با عنایت به اینکه هرگونه برنامه ریزی در زمینه های مختلف در صندوق های غیر دولتی نیازمند وجود اطلاعات کامل و جامع از سهامداران می‌باشد لذا در اختیار بودن اطلاعات و مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی عضو تشکل های سهامدار و همچنین بروز رسانی سرمایه ثبتی تشکل ها ضروری است و شرکت در  افزایش سرمایه  صندوق  مشروط  به ارائه تأییدیه بروز از سرمایه ثبتی و اطلاعات اعضا ( مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی ) تشکل های سهامدار می باشد